Wyższa wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych odbudowuje się po stanie epidemii

Jak obecnie kształtuje się obraz rynku dóbr luksusowych w Polsce? Czy Polaków, których można określić jako bogatych przybywa, czy ubywa?

Dane dotyczące tych obszarów zostały „zebrane” w kolejnej edycji raportu firmy KPMG. Z najnowszego zestawienia wynika, że zwiększa się zarówno liczba osób zamożnych żyjących w Polsce, jak i wartość rynku dóbr luksusowych i jest on obecnie w lepszym stanie niż przed zawieszeniem normalnego funkcjonowania związanym z pandemią.

Rok 2021 zakończył się wynikiem niemal trzydziestu miliardów złotych wartości rynku dóbr luksusowych. Większa była również grupa odbiorców takich dóbr. Osób, które zarabiają nie mniej niż 50 tys. zł brutto miesięcznie w 2020 r. było ponad siedemdziesiąt tysięcy, co oznacza wzrost o więcej niż jedenaście procent w porównaniu z rokiem 2019. Więcej jest również milionerów – ponad 35 tysięcy.

Najwięcej bogatych Polaków mieszka w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz małopolskim.

Osoby te, czyli kluczowi klienci na rynku dóbr luksusowych, zwiększyły swoje wydatki na takie właśnie towary i usługi, w ostatnich dwóch latach.

Wpływ na taki poziom i strukturę wydatków miał przede wszystkim jeden sektor – samochody luksusowe oraz premium. Z uwagi na zdecydowanie wyższą wartość sprzedaży w tym obszarze – zwiększyła się wartość rynku dóbr luksusowych.

Wyższe przeciętne zarobki w grupie zamożnych Polaków

Także parametry związane z szacowaniem przeciętnych wartości na rynku dóbr luksusowych wskazują na to, że pandemia nie miała wpływu ani na obniżenie wartości samego sektora, jak i „adresatów” dóbr luksusowych.

Według raportu – przeciętne zarobki w grupie odbiorców dóbr luksusowych kształtowały się na poziomie ponad stu trzydziestu tysięcy złotych miesięcznie, co oznacza, że w roku 2020 były one o jedną piątą wyższe niż w roku 2019.

Sam rynek dóbr luksusowych przedstawia się różnie, w zależności od sektorów. Sprzedaż i wartość transakcji w sektorze najdroższych samochodów wzrosły. Rok 2021 zakończył się wzrostem na poziomie ponad 25 proc.

Nieźle w czasie pandemii radził sobie także sektor alkoholi luksusowych oraz takiej odzieży i akcesoriów. Oba – według prognoz – już niebawem osiągną wartości sprzed epidemii i związanych z nią reperkusji gospodarczych.

Największy problem odnotowano, co nie może dziwić, na rynku usług luksusowych związanych z hotelarstwem i SPA. Tu, prawdopodobnie, odrobienie strat nie będzie zadaniem tak łatwym i możliwym w krótkiej perspektywie czasowej.

Więcej informacji ze „świata luksusu” znajdziesz m.in. na Artandprestige.pl.