Jak zachować się w przypadku wypadku drogowego?

Wypadki drogowe, niestety, stanowią część rzeczywistości, z którą mogą spotkać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Pomimo stałego doskonalenia infrastruktury i środków transportu, zdarzenia te nadal zachodzą, często prowadząc do tragicznych skutków. Zrozumienie mechanizmu działania procedur powypadkowych i umiejętność właściwego postępowania w krytycznych sytuacjach są kluczowe dla minimalizowania tychże konsekwencji oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obecnym na miejscu zdarzenia. Jak zachować się zatem w przypadku wypadku drogowego?

Po wypadku

Bezpośrednio po zaistnieniu wypadku drogowego, uczestnicy zdarzenia oraz świadkowie często są w szoku. Sprawna reakcja w tym czasie jest jednak niezmiernie ważna i może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg sytuacji. Istotne w tym momencie jest opanowanie własnych emocji, a także sprawdzenie, czy nie doszło do poważnych obrażeń u nas oraz u ewentualnych pasażerów.

Pierwszym krokiem powinno być zatrzymanie pojazdu, o ile jest to możliwe, i włączenie świateł awaryjnych, aby zasygnalizować innym uczestnikom ruchu o zaistniałej sytuacji i potencjalnym zagrożeniu. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność i unikać nagłych manewrów, które mogą doprowadzić do eskalacji zdarzenia.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku jest priorytetowe, by zminimalizować ryzyko dodatkowych kolizji oraz zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich obecnych osób. Właściwe działania w tej sferze chronią nie tylko uczestników zdarzenia, ale również służby ratunkowe, które przybywają na miejsce.

Włączenie świateł awaryjnych powinno być wykonane już w pierwszych momentach po kolizji, a kolejnym krokiem jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Odpowiednio rozstawiony trójkąt ostrzegawczy powinien być umieszczony w zalecanej odległości od pojazdu, aby ostrzec nadjeżdżających kierowców. 

Kolejnym krokiem jest założenie kamizelki odblaskowej, która powinna być elementem wyposażenia każdego pojazdu. 

Udzielanie pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku jest jednym z najważniejszych działań, które mogą wpłynąć na ograniczenie skutków zdarzenia i ratowanie zdrowia, a nawet życia poszkodowanych. Zdolność do świadczenia skutecznej pierwszej pomocy opiera się nie tylko na wiedzy, ale również na umiejętności zachowania spokoju i zorganizowania działań pomimo stresujących okoliczności.

Zawsze, przed przystąpieniem do udzielania pomocy, warto upewnić się, czy własne bezpieczeństwo oraz osób, które mogą nam asystować, jest zapewnione. Ważne jest także, abyśmy mieli świadomość własnych umiejętności i kompetencji, by nie podejmować działań, które mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.

Podstawowym etapem w udzielaniu pierwszej pomocy jest sprawdzenie stanu przytomności poszkodowanego. Delikatne potrząśnięcie osoby oraz zapytanie o jej samopoczucie może dostarczyć nam informacji na ten temat. W przypadku braku reakcji, należy sprawdzić, czy poszkodowany oddycha – można to uczynić przez przyłożenie policzka do ust i nosa osoby poszkodowanej, obserwując jednocześnie klatkę piersiową.

Jeśli poszkodowany nie oddycha, konieczne może stać się przystąpienie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), czyli 30 uciśnięć na dwa wdechy ratownicze. Resuscytację należy prowadzić do przyjazdu karetki. 

Powiadomienie służb ratunkowych

W chwili zgłaszania zdarzenia drogowego służbom ratunkowym przez telefon, kluczowe jest zachowanie spokoju. 

W pierwszej kolejności, należy podać dokładną lokalizację zdarzenia. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego położenia, warto skorzystać z aplikacji mapy w telefonie lub szukać innych punktów orientacyjnych, które mogą pomóc w zlokalizowaniu miejsca zdarzenia. Jednymi z takich punktów są słupki znajdujące się przy drodze. Warto podać numer słupka i numer drogi, na której doszło do zdarzenia.

Następnie, operator będzie chciał uzyskać informacje na temat charakteru zdarzenia i liczby poszkodowanych. Należy więc podać liczbę pojazdów i osób zaangażowanych w wypadek, a także, o ile jest to możliwe, określić ogólny stan poszkodowanych. Informacje takie jak widoczne obrażenia, przytomność, czy problemy z oddychaniem mogą być kluczowe dla przygotowania odpowiednich środków przez służby ratunkowe.

Fasthol – pomoc drogowa

W sytuacji, gdy pojazd jest niezdolny do dalszej jazdy na skutek wypadku, konieczne jest wezwanie pomocy drogowej, aby go odholować. Jedną z firm, która oferuje taką usługę na terenie całej Polski i pracuje 24 godziny na dobę, jest Fasthol. Przedsiębiorstwo to nie tylko dojeżdża na miejsce wypadku lawetą, ale także oferuje możliwość wykonania drobnych napraw na miejscu zdarzenia, co może być szczególnie przydatne w przypadkach, gdy uszkodzenie jest na tyle nieznaczne, że po naprawie możemy kontynuować bezpieczną jazdę.

Podsumowanie

Każdy uczestnik ruchu drogowego, niezależnie czy jest kierowcą, pasażerem, czy pieszym, powinien być przygotowany na to, że może być świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego. Musi zatem wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji, aby zminimalizować potencjalne ryzyko oraz wspierać działania ratownicze. Odpowiednie reagowanie na miejscu wypadku, udzielanie pierwszej pomocy i powiadamianie służb ratunkowych, to kroki, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg i konsekwencje wszelkich zdarzeń na drodze. Jeśli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, należy wezwać pomoc drogową. W tej sytuacji polecamy szczególnie firmę Fasthol.